ALKJØP - Avtalevilkår

ALKJØP - Avtalevilkår

1  Formål med  avtalen

Vår målsetning med avtalen er å styrke våre kunders konkurransekraft, bidra til å effektivisere og redusere innkjøpskostnadene innenfor området ikke strategiske innkjøp. Våre kunder får dermed mer tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet. Både leverandører og medlemsbedrifter er tjent med at man samordner sine forhandlinger. Dette gir tidsbesparelser, større volum og dermed oppnår vi priser og betingelser som de store firmaer får. Handelen foregår direkte mellom medlemsbedriften og leverandøren. ALKJØP er dermed ikke part i de avtaler som etableres.
 

2  Kunder

Våre medlemsbedrifter er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter. Medlemsbedriftene er selv ansvarlig for betaling av leveranser fra leverandøren. Enkelte leverandører vil kunne kreve kredittvurdering før kjøp og de står fritt til å vurdere denne.
 

3  Avtaler

Medlemsbedriften velger selv hvilke avtaler de ønsker å benytte seg av. Informasjon om nye avtaler legges fortløpende ut på vår hjemmeside. Nyheter, kampanjer og annen informasjon sendes pr e-post.
 

4  Fullmakt

Medlemsbedriften samtykker i å registreres i ALKJØP sitt kunderegister og at de registrerte opplysningene kan overføres til våre leverandører. Medlemsbedriften kan når som helst kreve endringer eller sletting av opplysninger i kunderegisteret til ALKJØP.
 

5  Priser

Medlemskapet er helt gratis og varer så lenge dere ønsker det, uten flere kostnader i fremtiden.

Etter registrering blir leverandørene informert om deres medlemskap og dere får våre gunstige avtalepriser neste gang dere bestiller varer eller tjenester hos våre leverandører.

Etter at du har registrert deg vil du kunne logge deg inn på medlemssiden og lese mer om leverandørene og rabattavtalene.

6  Varighet og oppsigelse

Medlemskapet varer så lenge dere ønsker, eventuell oppsigelse må sendes skriftlig.
Oppsigelsen medfører automatisk oppsigelser av alle avtaler inngått av ALKJØP. Avtaler som er inngått mellom enkelte leverandører og medlemsbedrifter på bindingstid for varer/tjenester er ikke ALKJØP  part i. 
 

7  Rett på tilgang

Som en del av avtalen med ALKJØP skal medlemsbedriften motta brukernavn og passord til innkjøpsportalen. Medlemsbedriften finner her informasjon om avtalene og hvordan disse kan benyttes. Ved oppsigelse av kundeforholdet vil tilgangen til vår innkjøpsportal bli slettet ved utløp av avtaletiden.
 

8  Reklamasjon og erstatningsansvar      

Reklamasjoner på kjøp og leveranser foretatt av medlemsbedrift og leverandør er ikke ALKJØP part i, heller ikke ansvarlig for skade og tap medlemsbedriften måtte ha som følge av leverandørens mangelfulle eller forsinkede levering. ALKJØP er ikke ansvarlig for indirekte tap, for eksempel tapt fortjeneste, tapt besparelse og krav fra tredjepart.

 
Avtalevilkår av 13.10.2016

Noen leverandører

GODE PRISER

Både medlemsbedrifter og leverandører er tjent med at man samordner sine forhandlinger. Dette gir tidsbesparelser og større volum som selvfølgelig begge parter er interessert i.

RAMMEAVTALER

Alkjøp til byr medlemsbedriftene landsdekkende rammeavtaler for ikke-kritiske produkter.

LANG ERFARING

Etter mange års drift, vet vi at det er effektivt å stå sammen i innkjøpsprosessen. Vi samler volum og dette gir stordriftsfordeler som kommer alle medlemmene til gode. Dere unngår å bruke dyrbar tid på ikke-strategiske innkjøp.

VÅRT KONTOR

ALKJØP er en del av BusinessFormidling AS

Postboks 3040
2028 Lillestrøm


   45 00 18 27

   me@alclub.no

her
© 2024 av FIRMAWEBBEN.NO
Til toppen